PMT is een therapievorm waarbij verandering van stemming en gedrag een doel van de therapie kan zijn.
Zou u uw persoonlijke ontwikkeling in beweging willen krijgen? PMT biedt daarvoor een laagdrempelige mogelijkheid, zonder de noodzaak van een diagnose, of andere verwijzing.